Logotype Yrkeshögskolan
Logotype Yrkeshögskolan

CNC-teknik - NY-utbildning - Gymnasienivå

Är du intresserad av att arbeta som CNC-tekniker med fokus på skärande bearbetning? Denna nationella Yrkesutbildning rustar dig med den eftertraktade kunskapen och de verktyg som industrin behöver.

Ansökan är öppen

Utbildningen till CNC-tekniker inom den Nationella Yrkesutbildningen förbereder dig för en växande yrkesroll inom den svenska industrin. Med ett starkt fokus på skärande bearbetning och användningen av CNC-maskiner får du en grundläggande förståelse för automatisering och digital programmering. Dessutom ges möjligheten att erhålla ett Grönt Certifikat, vilket stärker din kompetensprofil.

Genom en kombination av teoretisk undervisning och praktik, i nära samarbete med ledande industripartners, får du de verktyg och den kunskap som behövs för att framgångsrikt inleda din karriär. Detta är avgörande inom en rad olika sektorer där skärande bearbetning är av yttersta vikt.

Utbildningen svarar direkt mot den akuta bristen på kvalificerad arbetskraft inom området. Det innebär att efter avslutad utbildning öppnar sig mycket goda möjligheter till anställning inom rollen. Denna utbildning är din möjlighet att bidra till att stärka den svenska tillverkningsindustrin samtidigt som du säkerställer din egen framtida anställbarhet.

musikproducent

Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) är huvudman och ansvarig utbildningsanordnare för den här utbildningen. Utbildningen genomförs av Yrkeshögskolan Jönköping, Jönköpings kommun.

Det innebär att du som studerande vid vår skola får tillgång till de fördelar en student vid Jönköping University har. Exempelvis kan du boka grupprum, få tillgång till universitetsbiblioteket mm.

Med JTH som huvudman är utbildningen kvalitetssäkrad. Examensbeviset utfärdas av Tekniska Högskolan i Jönköping.

Jönköping University

Behörighetskrav

En person är behörig att antas till utbildningen från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, om han eller hon anses som bosatt i landet enligt 29 kap. 2 § första-tredje styckena skollagen (2010:800) och
1. har godkända betyg från grundskolan eller motsvarande utbildning i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen eller har likvärdiga kunskaper, eller
2. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Behörig är också den som är yngre än vad som anges i första stycket, men har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.

LIA Lärande i arbete (Praktik)

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför har den här utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta Robert Grubesic.

Robert Grubesic
Verksamhetsutvecklare
Telefon: 036-10 58 33
E-post: robert.grubesic@jonkoping.se

  • Start Oktober 2024
  • Ansökan öppnar Ansökan är öppen
  • Längd 1 år
  • Studieform Platsbunden
  • Platser 15
  • Adress Vasavägen 6, Jönköping
  • Nivå Gymnasienivå (SEQF-4)
  • Huvudman Jönköping University

Intresseanmälan

Är du intresserad? Skicka in en intresseanmälan så får du mer information och ett mail när ansökan öppnar.