Logotype Yrkeshögskolan

Produktionsutveckling, 300 Yhp

Det här är en mycket intressant utbildning för dig som vill vidareutbilda dig och/eller har erfarenhet av att jobba inom branschen, och som vill ha en ny inriktning i din karriär.

Fokus ligger på ökad kompetens inom kontinuerligt kvalitetsarbete, LEAN production och produktionsutveckling kopplat till faser, flöden och processer, både teoretiskt och praktiskt. Dessutom lär du dig att behärska berednings-, planerings- och kalkyleringsarbete inom produktionsekonomi och modern automatiserad tillverkning.

I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat Fagerhult, Husqvarna, Nexans, Polymega, Rosti, Skärteknikcentrum, RISE Swerea och Träcentrum.

Verkstadslokal av Johnér Bildbyrå AB.

Efter examen kommer du att verka inom ett brett område omfattande kvalitet och hållbar produktion, ledarskap, projektledning, produktionsekonomi samt robotisering och automatisering.

Du kommer till exempel att kunna söka tjänster som produktionsledare, produktionsutvecklare, kvalitetstekniker eller produktionstekniker. Under utbildningen får du möjlighet att utveckla dina kunskaper inom effektiv produktion.

LIA Lärande i arbete (Praktik)

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.

Behörighetskrav

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen.

CSN-berättigad utbildning

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande på utbildningen kan du söka CSN.

Sök CSN för ett helt läsår åt gången, alltså INTE terminsvis.

Kontakt

Kontakta ansvarig utbildningsledare