Logotype Yrkeshögskolan
Logotype Yrkeshögskolan

Lärande i arbete - LIA

Skapa framtidens arbetskraft - tillsammans med oss. LIA (lärande i arbete) är en ovärderlig möjlighet för er företagare att engagera er och forma framtidens arbetskraft. Genom att välkomna LIA-studerande till er arbetsplats öppnar ni dörrarna för att dela med er av er kunskap och erfarenhet samtidigt som ni får tillgång till ny talang och energi.

Kort om LIA (Lärande i arbete)

Varje utbildning har 2-3 perioder med LIA under utbildningens gång. Som LIA-företag kan du välja i vilka perioder du vill ta emot LIA och hur många.

Låter det intressant? Fyll i formuläret nedan så kommer vi att ta kontakt med dig.

Lärande i arbete (LIA) innebär att en del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats. Syftet är att den studerande ska få möjlighet att vidareutveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser på en arbetsplats. LIA är även ett bra tillfälle för dig som företagare att förstärka ert team - helt kostnadsfritt.

Att ta emot LIA-studerande ger ert företag möjlighet att bidra till framtidens kompetensförsörjning samtidigt som ni får tillfälle att forma och utbilda kommande yrkesverksamma inom er bransch.

Att delta i LIA-programmet innebär att ni får tillgång till motiverade och entusiastiska individer som är redo att lära sig och bidra till ert företags framgång. Genom att ta emot LIA-studerande visar ni också ert engagemang för att investera i framtidens arbetskraft och bygga starka band med utbildningsinstitutioner.

Fördelar med att ta emot LIA-studerande

 

 • Ni får nya idéer och infallsvinklar från dagsfärska studerande
 • Ni får tillgång till potentiella anställda med efterfrågad kompetens
 • Ni får en perfekt rekryteringsväg - prova ert samarbete utan krav om anställning

Studerandes roll

 • Självständigt knyta kontakt med arbetsgivare
 • Med hög ambitionsnivå genomföra överenskomna praktikuppgifter
 • Delta i avstämningsmöten med kursansvarig samt handledare
 • Genomföra uppgifter kopplade till LIA-kursen

Arbetsgivarens roll

 • Tillhandahålla en arbetsplats
 • Sätta sig in i utbildningens syfte och mål och erbjuda relevanta arbetsuppgifter
 • Ge nödvändig introduktion och information gällande till exempel säkerhet och arbetsvillkor
 • Tillsätta en handledare som fungerar som stöd under praktiken, handledaren ska ha möjlighet till regelbunden kontakt med den studerande och kursansvarig
 • Återkoppla information om den studerandes insatser och lärande

Utbildningsledarens roll

 • Säkerställa att den studerande erbjuds en relevant LIA-plats
 • Etablera kontakt med LIA-företag och handledare
 • Delge relevant information till företaget och handledare
 • Vid behov erbjuda handledarutbildning
 • Ha löpande kontakt med handledare och studerande under LIA-kursen
 • Samverka med arbetsgivare före, under och efter LIA-kursen

Kontakt

Varje utbildningsledare ansvarar för respektive utbildning. Låter det intressant och du vill veta mer? Kontakta ansvarig utbildningsledare. Du hittar samtliga kontaktuppgifter här.

Du kan även fylla i förmuläret lite längre upp så tar vi kontakt med dig. Vi hörs!

Jönköping University

Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) är huvudman och ansvarig utbildningsanordnare för många av våra utbildningar. Utbildningen genomförs av Yrkeshögskolan Jönköping, Jönköpings kommun.

Det innebär studerande vid vår skola får tillgång till de fördelar en student vid Jönköping University har. Exempelvis att boka grupprum, få tillgång till universitetsbiblioteket mm.

Med JTH som huvudman är utbildningen kvalitetssäkrad. Examensbeviset utfärdas av Tekniska Högskolan i Jönköping.

Jönköping University

Låter det intressant?

Vill du veta mer, fyll i intresseanmälan nedan så kommer någon av våra utbildningsledare att ta kontakt med dig.