Logotype Yrkeshögskolan

Värdeskapande logistik, 400 Yhp

För framtiden behövs kompetens som kan se och identifiera de delar som kan effektiviseras. Dvs alla processer och moment måste vara värdeskapande för att man ska kunna vara konkurrenskraftig "Michael Grennard"

Värdeskapande Logistik är en bred utbildningen som ger dig kompetens inom Transport, lager samt produktionsflöden. Efter utbildnignen kan du arbeta som speditör, transportsamordnare, lagerchef, inköpare, produktionsplanerare eller liknande befattning.

lastbilar i olika färger Johnér Bildbyrå AB.

Under utbildningen får lära dig hur LEAN implementeras i en organsisation, samt vilka juridiska regler som gäller vid import och export samt hur man utför beräkningar för att ta reda på vilken produktionsmodell som är mest lönsam.

Under utbildningen får du ett nationellt och ett internationellt perspektiv på hur handel bedrivs och hur man skapar värde och hållbarhet i transport och godsflöden.

Det är ingen slump att vi utbildar lgistiker i Jönköping. Regionen är en viktig logistikpunkt i Sverige. Flyg, väg och järnväg förbinder regionen med nordens huvudstäder och vidare ut i världen.

Ett stort antal logistikföretag i jönköpings län står bakom utbildningen, i utbildningens ledningsgrupp har vi företag som IKEA, Agility, Fläktwoods och Stena recykling.

LIA Lärande i arbete (Praktik)

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.

Behörighetskrav

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen.

CSN-berättigad utbildning

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande på utbildningen kan du söka CSN.

Sök CSN för ett helt läsår åt gången, alltså INTE terminsvis.

Kontakt

Kontakta ansvarig utbildningsledare


Utbildningen startar upp hösten 2022

Ansökningsperioden för Värdeskapande logistik öppnar våren 2022