Logotype Yrkeshögskolan
Logotype Yrkeshögskolan

Elprojektör, 300 Yhp

Elbranschen har ett stort behov av kompetenta medarbetare på alla nivåer. Den här utbildningen är framtagen i samarbete med branschen och ger dig möjlighet att vidareutveckla din kompetens.

Ansökan är öppen för sen anmälan

Det här är en mycket intressant utbildning för dig som vill vidareutbilda dig och/eller har erfarenhet av att jobba inom branschen, och som vill ha en ny inriktning i din karriär. Utbildningen ger fördjupad branschkompetens och vidareutvecklar dina kunskaper inom elprojektering och elkonstruktion. Den har skräddarsytts för att möta behoven hos regionens företag, vilket innebär att du efter avslutad utbildning kan få jobb hos el- och energiföretag eller stora konsultföretag.

I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från AFRY AB, EFKAB, E.ON AB, Projektteknik AB, Vinnergi AB, WSP Jönköping, Ramboll AB, Jönköping Energi AB, Habo Kraft AB, Omexom och Hitachi Energy AB.

Utbildningsmomenten omfattar bland annat kurser i ellagstiftning och entreprenadjuridik, ritning i CAD-miljö, dokumenthantering och projektering. Du får också lära dig de i elprojekteringsbranschen vanligast förekommande programmen som MagicCAD, Revit och EL-VIS. Genom praktiken (LIA) på ett företag skaffar du dig värdefulla kontaktytor i branschen redan under utbildningen.

Utbildningen leder till behörighet för att kunna söka auktorisation för lågspänning.

Efter utbildningen kan du jobba som elprojektör, arbetsledare inom elinstallationer, CAD-ritare, elkontruktör, eltekniker, kalkylator inom elföretag.

Nyhet! Undervisningen sker på distans. Undervisningen är upplagd med en dag i veckan med förinspelat material, en dag live-föreläsning samt en halv-hel dag med frivillig handledning per vecka. Utöver detta sker fysiska träffar 3-4 ggr/termin. Se schema nedan.

Välkommen till digitalt PrevJU - 3 juni kl. 15.00-16.00

Du som har sökt till någon av våra utbildningar är varmt välkommen på PrevJU den 3 juni klockan 15.00-16.00. Det är ett perfekt tillfälle för dig som vill få en förhandstitt till våra utbildningar.

Träffen är digital, klicka här för att ansluta den 3 juni kl. 15.00 Länk till annan webbplats..

Läs mer om PrevJU här.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Terminsplanering-HT24-VT25-EP24-EK24.pdf Pdf, 81.7 kB. 81.7 kB 2024-05-24 15.07

Uppstart hösten 2024 kommer att vara den 26 augusti kl. 9-16
Uppstarten kommer att vara digital via teams, länk kommer att mailas ut separat.

Kurser

5 Yhp (yrkeshögskolepoäng) motsvarar en veckas heltidsstudier.

 • Anläggningar för produktion & överföring av el + industriella anläggningar, 40 Yhp
 • Elinstallationer i byggnader, 40 Yhp
 • Elkonstruktion 1, 25 Yhp
 • Elkonstruktion 2, 25 Yhp
 • Elmaskiner - Drivsystem, 12 Yhp
 • Examensarbete - Elprojektör, 25 Yhp
 • Kalkylering för elprojektering, 25 Yhp
 • Lärande i arbete 1 - Elprojektör, 23 Yhp
 • Lärande i arbete 2 - Elprojektör, 50 Yhp
 • Regler och standarder, 12 Yhp
 • Yrkesrollen - Elprojektör, 23 Yhp

Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) är huvudman och ansvarig utbildningsanordnare för den här utbildningen. Utbildningen genomförs i av Yrkeshögskolan Jönköping, Jönköpings kommun.

Det innebär att du som studerande vid vår skola får tillgång till de fördelar en student vid Jönköping University har. Exempelvis kan du boka grupprum, få tillgång till universitetsbiblioteket mm.

Med JTH som huvudman är utbildningen kvalitetssäkrad. Examensbeviset utfärdas av Tekniska Högskolan i Jönköping.

Jönköping University

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper.

Särskilda kunskaper
Godkända betyg (E/3/G) eller dokumenterade kunskaper eller erfarenheter som motsvarar följande kurser:

 • Mekatronik 1
 • Elektromekanik

ELLER

 • Ellära grund/A
 • Arbetserfarenhet som elektriker, enligt motsvarandebedömning beslutad av Ledningsgruppen

ELLER

 • Möjlighet att hänvisa till arbetslivserfarenhet inom el/teknikområdet genom att fylla i en kompetenskartläggning vid ansökan.

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen.

CSN-berättigad utbildning

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande på utbildningen kan du söka CSN.

Sök CSN för ett helt läsår åt gången, alltså INTE terminsvis.

LIA Lärande i arbete (Praktik)

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta ansvarig utbildningsledare, Malin Rosén.

Malin Rosén
Utbildningsledare
Telefon: 036-10 50 27
E-post: malin.rosen@jonkoping.se

 • Start Vecka 35
 • Ansökan öppnar 15 Mars
 • Längd 1,5 år
 • YH-Poäng 300 Yhp
 • Studieform Flexibel - Distans
 • Adress Vasavägen 6, Jönköping
 • Examen Yrkeshögskoleexamen
 • Huvudman Jönköping University

Utbildningen är kostnadsfri och berättigad till studiemedel från CSN.

sara

Vad är ditt bästa tips till de som funderar på att börja på Yrkeshögskolan Jönköping?

Sök! En bra skola med ett brett kontaktnät som leder till anställningar"

Sefi, tidigare studerande

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta ansvarig utbildningsledare, Malin Rosén.

Malin Rosén
Utbildningsledare
Telefon: 036-10 50 27
E-post: malin.rosen@jonkoping.se

Intresseanmälan

Är du intresserad? Skicka in en intresseanmälan så får du mer information och ett mail när ansökan öppnar.