Logotype Yrkeshögskolan
Logotype Yrkeshögskolan

Elprojektör, 300 Yhp

Elbranschen har ett stort behov av kompetenta medarbetare på alla nivåer. Den här utbildningen är framtagen i samarbete med branschen och ger dig möjlighet att vidareutveckla din kompetens.

Ansökan är öppen för sen anmälan, kontakta utbildningsledare Malin Rosén

Det här är en mycket intressant utbildning för dig som vill vidareutbilda dig och/eller har erfarenhet av att jobba inom branschen, och som vill ha en ny inriktning i din karriär. Utbildningen ger fördjupad branschkompetens och vidareutvecklar dina kunskaper inom elprojektering och elkonstruktion. Den har skräddarsytts för att möta behoven hos regionens företag, vilket innebär att du efter avslutad utbildning kan få jobb hos el- och energiföretag eller stora konsultföretag.

I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från AFRY AB, EFKAB, E.ON AB, Projektteknik AB, Vinnergi AB, WSP Jönköping, Ramboll AB, Jönköping Energi, Habo Kraft AB och Hitachi Energy AB.

Utbildningsmomenten omfattar bland annat kurser i ellagstiftning och entreprenadjuridik, ritning i CAD-miljö, dokumenthantering och projektering. Du får också lära dig de i elprojekteringsbranschen vanligast förekommande programmen som MagicCAD, Revit och EL-VIS. Genom praktiken (LIA) på ett företag skaffar du dig värdefulla kontaktytor i branschen redan under utbildningen.

Undervisningen är vanligtvis på plats 2-3 dagar i veckan, resterande tid är självstudier på valfri plats. Det är även möjligt att kombinera studierna med ett deltidsarbete.

Utbildningen leder till behörighet för att kunna söka auktorisation för lågspänning.

Efter utbildningen kan du jobba som elprojektör, arbetsledare inom elinstallationer, CAD-ritare, elkontruktör, eltekniker, kalkylator inom elföretag.

Kurser

5 Yhp (yrkeshögskolepoäng) motsvarar en veckas heltidsstudier.

 • Elinstallationer i byggnader, 40 Yhp
 • Elkonstruktion 1, 25 Yhp
 • Elprojektörens yrkesroll, 23 Yhp
 • Regler och standarder, 12 Yhp
 • Anläggningar för produktion & överföring av el + industriella anläggningar, 40 Yhp
 • Elkonstruktion 2, 25 Yhp
 • Elmaskiner - Drivsystem, 12 Yhp
 • LIA 1, 23 Yhp
 • LIA 2, 50 Yhp
 • Examensarbete, 25 Yhp
 • Kalkylering, 25 Yhp

Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) är huvudman och ansvarig utbildningsanordnare för den här utbildningen. Utbildningen genomförs i av Yrkeshögskolan Jönköping, Jönköpings kommun.

Det innebär att du som studerande vid vår skola får tillgång till de fördelar en student vid Jönköping University har. Exempelvis kan du boka grupprum, få tillgång till universitetsbiblioteket mm.

Med JTH som huvudman är utbildningen kvalitetssäkrad. Examensbeviset utfärdas av Tekniska Högskolan i Jönköping.

Jönköping University

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper.

Särskilda kunskaper
Godkända betyg (E/3/G) eller dokumenterade kunskaper eller erfarenheter som motsvarar följande kurser:

 • Mekatronik 1
 • Elektromekanik

ELLER

 • Ellära grund/A
 • Arbetserfarenhet som elektriker, enligt motsvarandebedömning beslutad av Ledningsgruppen

ELLER

 • Möjlighet att hänvisa till arbetslivserfarenhet inom el/teknikområdet genom att fylla i en kompetenskartläggning vid ansökan.

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen.

CSN-berättigad utbildning

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande på utbildningen kan du söka CSN.

Sök CSN för ett helt läsår åt gången, alltså INTE terminsvis.

LIA Lärande i arbete (Praktik)

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta ansvarig utbildningsledare, Malin Rosén.

Malin Rosén
Utbildningsledare
Telefon: 036-10 50 27
E-post: malin.rosen@jonkoping.se

 • Start Vecka 35
 • Ansökan öppnar Prel. mars 2024
 • Längd 1,5 år
 • YH-Poäng 300 Yhp
 • Studieform Flexibel
 • Adress Vasavägen 6, Jönköping
 • Examen Yrkeshögskoleexamen
 • Huvudman Jönköping University

Utbildningen är kostnadsfri och berättigad till studiemedel från CSN.

sara

Jag tycker det bästa är allt som jag fick lära mig under mina år på YJ."

Sara, tidigare studerande

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta ansvarig utbildningsledare, Malin Rosén.

Malin Rosén
Utbildningsledare
Telefon: 036-10 50 27
E-post: malin.rosen@jonkoping.se