Logotype Yrkeshögskolan
Logotype Yrkeshögskolan

Ny utbildning på gymnasial nivå: CNC-teknik

Våra mäktiga CNC-maskiner väntar tålmodigt på att bli upplivad av skapande händer och passionerade själar. Den är inte bara en maskin; den är porten till en värld av möjligheter och obegränsad kreativitet.

I höstas tilldelades Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) uppdraget att planera en pilotverksamhet för yrkesutbildning på gymnasial nivå för vuxna. Denna pilotverksamhet skulle följa modellen från yrkeshögskolan, där utbildningarna skräddarsys efter de aktuella behoven i arbetslivet.

Igår kom beskedet. Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har beviljat 38 ansökningar om att bedriva utbildning inom den nya utbildningsformen. Yrkeshögskolan Jönköping, tillsammans med Tekniska högskolan i Jönköping, blev beviljade utbildningen CNC-teknik.

Den nya utbildningen kommer starta under hösten 2024 och målet är att erbjuda yrkesutbildning på gymnasial nivå för vuxna, där varje utbildning skräddarsys efter de specifika kompetensbehoven i arbetslivet.

Ansökan är nu öppen!

Läs mer om utbildningen här.