Logotype Yrkeshögskolan
Logotype Yrkeshögskolan

Verktygsteknik för bearbetning av polymera material

Få färdigheter att hantera verktyg för polymer produktion. Kursen syftar till att ge den studerande kunskaper om verktygsuppbyggnad såsom, verktygsteknik, underhåll och ekonomi. Efter avslutad kurs ska den studerande förstå hur ett verktygs uppbyggnad, samt kunna genomföra kostnadsberäkningar för anskaffning, underhåll och produktion med verktyg för polymer produktion.

Innehåll

 • Verktygsteknik
 • Bearbetningsmetoder för verktygstillverkning
 • Verktygsunderhåll
 • Verktygsekonomi

Undervisning sker i form av föreläsningar och övningar. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Kursen ges på svenska. Material på engelska kan förekomma.

Läranderesultat

Kunskaper
1. definiera olika kostnader och beräkningar för verktygsuppbyggnad
2. redogöra för olika typer av produktionsverktyg för olika bearbetningsprocesser
3. beskriva processen kring framtagandet av produktionsverktyg
4. redogöra för vad som ingår i underhåll av produktionsverktyg.

Färdigheter
5. upprätta verktygsspecifikation för anskaffning av formverktyg samt kostnadsberäkning
6. skapa enklare verktygskoncept för en given detaljkonstruktion inklusive produktionsförutsättningar.

Läranderesultat 1, 2 och 3 examineras med Tentamen (10 Yhp)
Läranderesultat 4, 5 och 6 examineras med Inlämningsuppgift (15 Yhp)

- För betyget Godkänt ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl Godkänt ska den studerande utöver kraven för godkänt självständigt analysera processen kring verktygsframtagning utifrån produktionskoncept samt analysera relevanta kostnadsberäkningar för verktyg.

Jönköping University och Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) är huvudman och ansvarig utbildningsanordnare. Utbildningen genomförs i samarbete med Yrkeshögskolan i Jönköping, Jönköpings kommun.

Med Jönköping University som huvudman är utbildningen kvalitetssäkrad.

Jönköping University

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2 och Naturkunskap 1a1 med lägst betyget E eller motsvarande.

CSN-berättigad utbildning

Kursen är kostnadsfri och kan finansieras med statliga medel. Som studerande kan du ansöka om studiemedlen via CSN. Läs gärna med på csn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Start 28 Augusti
 • Ansökan öppnar Ansökan öppnar snart
 • Längd 5 veckor
 • YH-Poäng 25 Yhp
 • Studieform Flexibel
 • Platser 10
 • Adress Vasavägen 6, Jönköping
 • Huvudman Jönköping University

Kursen är kostnadsfri och berättigad till studiemedel från CSN.

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta ansvarig utbildningsledare, Therese Wikström.

Therese Wikström
Utbildningsledare
Telefon: 072-233 67 97
E-post: therese.wikstrom@jonkoping.se